Què és el Model 145 de l’IRPF?

Què és el Model 145 de l’IRPF?

Per a qualsevol treballador és fonamental conèixer el model 145 relacionat directament amb el pagament de l’imposat IRPF. Aquest model informa el pagador de les dades personals i familiars del treballador, perquè així aquest pugui calcular les diferents...

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik