977 60 05 00 comunicacio@bna-sl.cat

Circulars

Descobreix les novetats  més rellevants per al correcte funcionament de la teva empresa o organització.

Circular Fiscal – Limits pagaments en efectiu

divendres, juliol 11, 2014

LIMITS ALS PAGAMENTS EN EFECTIU

A partir del 20/11/2012, no es pot pagar en efectiu cap operació, en què el pagador o cobrador actcom empresari o professional, per import igual o superior a 2.500 euros.

Aquesta limitació no s’aplica als pagaments i cobraments amb entitats de crèdit.

Cobrador i pagador seran sancionats amb una multa del 25% de la quantitat pagada, si s’excedeix el límit.

 

Circular Fiscal – Notificacions electròniques obligatòries

divendres, juliol 11, 2014

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATÒRIES

Des del 01/01/2011 està en vigor el Real Decret 1363/2010 que regula les notificacions per Internet que la Agència Tributaria practicarà a tots els contribuents persones jurídiques (Societats Anònimes, Societats Limitades, …).

Així doncs, a partir d’aquest any els contribuents persones jurídiques s’hauran d’adherir al sistema de notificació en direcció electrònica per rebre les notificacions de la Agència Tributaria.

Per poder adherir-se al sistema de notificació en direcció electrònica, és imprescindible tenir el certificat electrònic.

Si disposeu del certificat electrònic, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us explicarem el procés que heu de seguir per adherir-vos, a traves del web de la Agència Tributària, al sistema de notificació en direcció electrònica.

Si encara no disposeu del certificat electrònic, poseu-vos igualment en contacte amb nosaltres i procedirem, primer a la obtenció del certificat i després a la adhesió al sistema de notificació en direcció electrònica.

Circular Fiscal – Operacions Vinculades

dijous, juliol 10, 2014

LES OPERACIONS VINCULADES

El Ministeri d’Hisenda, a través de les seves normatives i en concret de la Llei 36/2006 de mesures per la prevenció del frau fiscal, intenta regular les relacions entre les societats i els seus socis i/o administradors.

Cal tenir-ho en compte i mirar de no incorre en cap irregularitat.

Així doncs, hem de tenir sempre present què:

– Tota persona, inclòs el soci i/o administrador, que treballi per una societat, ha de cobrar una nòmina, i l’import d’aquesta nòmina ha de ser d’una quantitat raonable en funció del treball desenvolupat.

– Tota empresa que exerceixi l’activitat en un local, encara que aquest local sigui d’un soci i/o administrador, ha de tenir un contracte de lloguer i el preu del lloguer ha de ser a valor de mercat.

– Si una empresa presta diners a un soci i/o administrador, o al inrevés, un soci i/o administrador presta diners a una societat, aquesta operació ha de estar emparada en un contracte de préstec i s’han de liquidar interessos. L’euribor o l’interès legal del diner, poden ser una bona referència a l’hora de pactar el tipus en el contracte de préstec.

Com més elevada sigui la quantitat prestada, més necessari serà fer el contracte de préstec.

Contacta amb nosaltres

A BNA Consultors posem a la teva disposició els següents canals de comunicació per a que puguis posar-te en contacte amb nosaltres.

comunicacio@bna-sl.cat

977 60 05 00

Carretera del Pla de Santa Maria, 52-54, 43800 Valls, Tarragona

Dilluns a Dijous: 8:30AM–1:30PM i 3–7PM

Divendres: 9AM–1PM