Reclamacions en un accident de trànsit

Reclamacions en un accident de trànsit

En el cas de sofrir un accident de trànsit, és important saber i tenir en compte com has de reclamar per aquest succés i, en quins casos correspondrà una indemnització o en quins casos no.  Per a això, BNA Consultors com a experts en assegurances, gestoria i...
Divorci notarial: Què haig de saber?

Divorci notarial: Què haig de saber?

Els casos de divorci notarial requereixen d’un assessorament específic i adaptat a cadascuna de les situacions que afecten els implicats i que varien en funció de cada matrimoni i les seves circumstàncies personals i econòmiques. En aquesta...
Quina és la previsió hipotecària en 2023?

Quina és la previsió hipotecària en 2023?

En termes generals, durant l’últim trimestre del 2022 les hipoteques concedides van ser més cares i els requisits d’accés de les quals es van endurir. Una tendència a l’alça que tot sembla indicar, segons els experts, es mantindrà al llarg del curs...

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik