Reclamacions en un accident de trànsit

En el cas de sofrir un accident de trànsit, és important saber i tenir en compte com has de reclamar per aquest succés i, en quins casos correspondrà una indemnització o en quins casos no. 

Per a això, BNA Consultors com a experts en assegurances, gestoria i assessoria integral tant a empreses com a particulars, ens posem a la seva disposició per a solucionar tots els seus dubtes.

Reclamacions per accident de trànsit: Què tenir en compte?

El primer que cal tenir en compte abans de procedir a una reclamació és saber si l’accident en qüestió és reclamable.

Com saber si un accident de trànsit és reclamable?

Perquè un accident de trànsit sigui reclamable han de donar-se les següents condicions:

  • No ha d’haver-se complert el termini d’1 any des que es va produir l’accident o des que l’afectat rep l’alta mèdica.
  • L’accident ha d’haver provocat lesions físiques o danys materials.
  • Ha d’haver-hi un tercer responsable o culpable d’aquest incident.

Què es pot reclamar en un accident de trànsit?

A conseqüència d’un accident poden sorgir diferents situacions en funció dels danys. Aquells que es pot reclamar són:

  • Els danys corporals o lesions, soferts a conseqüència de l’incident. En això s’inclouen tant els dies de curació de les lesions o danys soferts, així com les possibles seqüeles que puguin subsistir, estètiques o funcionals.
  • Els danys materials, que poden haver-li succeït al teu vehicle o altres efectes personals. 
  • Despeses derivades de l’accident com, per exemple, les despeses de rehabilitació o en medicaments. 

Danys personals en un accident de trànsit

Els danys personals fan referència a la valoració econòmica que resulta de les lesions sofertes pels afectats després de l’accident.

Els danys personals que es poden reclamar són:
Lesions i seqüeles, físiques o estètiques.
– Despeses derivades de l’accident o del procés de curació.
– Els dies que els afectats no hagin pogut realitzar l’activitat laboral corresponent en cada cas (lucre cessant).

Danys materials en un accident de trànsit

Els danys materials són aquells que afecten el vehicle implicat en l’accident.
Aquests es poden reclamar de dues maneres:

  1. Primer reparar-los pel nostre compte i després d’això reclamar l’import de la reparació, import que generalment podrem reclamar si el valor de la reparació no és desproporcionat amb el valor de mercat que tenia el vehicle abans de l’accident.
  2. L’altra opció seria, sense reparar els danys, reclamar-los, i en aquest cas s’elaborarà un informe pericial que avaluarà el cost de la seva reparació, podent optar per reparar-lo o percebre aquest import. 

Indemnització per accident de trànsit

La indemnització fa referència a la quantitat de diners que l’afectat rebrà en conseqüència del perjudici sofert per l’accident. Aquesta variarà en funció de la gravetat de les lesions i seqüeles sofertes, de l’edat del pacient i dels danys materials soferts i per a conèixer quin serà exactament cal consultar el barem d’indemnitzacions que publica el Govern anualment, a més d’assessorar-se amb un bon advocat.

Com podem ajudar-te des de BNA Consultors?

Cada cas és particular i, per això, des de BNA Consultors ens posem a la seva disposició per a oferir-li un assessorament integral i aconseguir la solució més satisfactòria per als nostres clients.

Posi’s en contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina web www.bna.cat, el nostre telèfon 977 60 05 00 o visiti les nostres oficines. Estarem encantats d’ajudar-lo.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik