Fiscalitat sobre les cryptos: model 720 i multes

Com a assessors fiscals a Valls experts a proporcionar serveis tributaris sobre criptomonedes

Com qualsevol altra moneda, les criptomonedes no deixen de ser un actiu d’intercanvi digital i, per tant, una moneda digital que també cal tributar. Sí, les criptomonedes han d’incloure’s en declaració de la renda.

En BNA Consultors comptem amb un equip de professionals especialitzats en Blockchain i criptomonedes per a assessorar-te dins del món dels actius digitals i, en aquesta ocasió, parlarem de com es tributen i, concretament, del model 720.

Cal declarar les criptomonedes?

La Direcció General de Tributs ha establert que han de declarar-se en la declaració de la renda els guanys i pèrdues patrimonials obtingudes en criptomonedes, sigui quin sigui el seu import.

Com es tributen les criptomonedes?

És obligatori declarar tots els guanys i pèrdues patrimonials obtingudes mitjançant operacions amb criptomonedes en la declaració de la renda. 

No obstant això, existeixen altres obligacions fiscals en matèria de criptomonedes i una d’elles és la presentació del model 720, encara que existeix rumorologia que apunta al fet que l’administració tributària crearà un nou model, el model 721, dedicat exclusivament a criptomonedes, i això a la vista de la proximitat al fet que es dicti la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea respecte del model 720, la publicació del qual s’espera per a març de 2022 i que podria implicar que el model 720 fos declarat contrari a la normativa de la Unió Europea.

Què és el model 720?

Com s’ha dit anteriorment i a l’espera de saber si es publica el model 721, per ara la declaració de les criptomonedes queden incloses dins del model 720. Però… Què és aquest model? El Model 720 és una declaració informativa sobre béns i drets que estan situades a l’estranger amb la finalitat de prevenir el frau fiscal.

D’aquesta manera, mitjançant aquest model s’informa sobre els comptes en entitats financeres, béns i drets i, valors, assegurances i rendes que es dipositen fora d’Espanya i quan s’aprovi el model modificat o el model específic 721, també les criptomonedes.

Quan cal presentar aquesta declaració?

La declaració del model 720 ha de presentar-se abans del 31 de març.

És obligatòria?

Estan obligats a presentar-ho totes les persones o entitats residents a Espanya que tinguin béns i drets a l’estranger i on la suma del valor de tots aquests béns supera els 50.000 euros. Si no supera aquest límit, no és una obligació.

Les criptomonedes i altres criptoactivos també compten en aquesta quantitat.

Quan es considera que les criptomonedes són a l’estranger?

Les criptomonedes poden emmagatzemar-se en cases de canvi – exchange – o en moneders virtuals – wallets -, així doncs, igual que resulta senzill saber quan els nostres diners estan dipositats en una entitat financera concreta que se situa dins o fora d’Espanya amb lassa criptomonedes és diferent.

Si les criptomonedes s’emmagatzemen en un exchange i aquest té la seva seu en un país estranger, existeix obligació de declarar-les mitjançant el model 720. Respecte de les wallets, tot depèn de si comptem amb wallets freds o calents.

Wallet fred.

Maquinari per a emmagatzemar les divises digitals, similar a un pendrive. Es tracten de moneders que es poden transportar, així doncs, haurien d’incloure’s dins del model quan la ubicació física del moneder sigui a l’estranger.

Wallet calent.

Permeten tant emmagatzemar com operar amb les criptomonedes. En el cas de comptar amb un wallet calent haurien de declarar si el servei es proporciona des de l’estranger. 

Penalitzacions per falta de declaració de guanys per operacions de criptomonedes

A partir d’aquestes mesures de prevenció per la lluita contra el frau fiscal, no declarar les criptomonedes pot suposar greus sancions econòmiques per part de l’Agència Tributària. Algunes de les multes importants per no realitzar la presentació del model 720 quan resulta ser obligatòria són:

  • Si s’ha presentat una declaració incompleta, 100 euros de multa per dada no declarada (amb un mínim de 1500 euros). ​​Això suposa que cada criptomoneda no declarada per error o omissió pot implicar la imposició d’una multa.
  • Si no es declara, tenint obligació de fer-ho, 5.000 euros de multa per dada per no declarar correctament (amb un mínim de 10000 euros). Això significa també que per cada criptomoneda no declarada pot imposar-se una sanció d’aquesta quantia.
  • A més, això pot comportar la imputació de les mateixes com a guanys patrimonials en l’IRPF, exigint recàrrecs del 20% sobre la quota de l’IRPF o sancions del 150% de la quota a ingressar en la declaració de l’IRPF.

Assessorament tributari de criptomonedes amb BNA Consultors

Si encara et sorgeixen dubtes sobre la tributació de les criptomonedes o necessites assessorament per a gestionar els teus actius digitals dins del sector tributari compta amb BNA Consultors, l’única consultoria experta en criptomonedes de la província de Tarragona, tant per a particulars com empreses.

Per a saber més sobre les criptomonedes, trobaràs més articles en el nostre blog sobre el sector. No dubtis a contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina web o telèfon de contacte i el nostre equip de professionals t’oferirà un assessorament personalitzat.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik