Criptomonedes: declaració de la renda 2022

La gran pregunta que es fan els inversors és: Com s’han de declarar els beneficis obtinguts en operacions amb criptomonedes? Actualment, és un dubte que tenen moltes persones. L’augment d’interès i les operacions amb monedes virtuals ha suscitat aquesta qüestió en tots els petits i grans inversors de com han de declarar els guanys o pèrdues que hagin tingut derivats de l’inversió en criptomonedes o altres actius digitals en la propera campanya de Renda de 2021 que comença el 6 d’abril.

En BNA Consultors oferim el servei d’Assessorament en Blockchain i criptomonedes i, a continuació, volem oferir-te assessorament sobre com cal declarar les criptomonedes.

Adéu (de moment) al model 720

El model 720 és una declaració informativa sobre béns i drets que es troben en el estranger. Aquest model té l’objectiu de prevenir el frau fiscal i havia de presentar-se abans del 31 de març per aquells que tinguéssin 50.000 € o més en criptomonedes a un exchange situat a l’estranger a 31 de desembre de 2021.

No obstant això, i després de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea l’Agència Tributària no ha actualitzat el model 720 per afegir-hi la declaració de criptomonedes i per tant ha anunciat que no caldrà presentar el model 720 corresponent a l’exercici 2021 i pel que fa només a criptomonedes.

Així doncs, de moment cal acomiadar-se d’aquest model per a la declaració dels actius digitals per aquest any, havent anunciat l’Agència Tributària en els seus objectius anuals la creació del futur model 721 aquest mateix any amb la intenció que l’exercici 2022 sigui el primer que s’hagi d’efectuar la declaració informativa de la tinença de criptoactius. 

Campanya de la renda 2021

A partir del 6 d’abril s’enceta la campanya de la renda de l’exercici 2021.

L’Agència Tributària ha declarat en diverses ocasions que els guanys i pèrdues patrimonials tributen a efectes de l’IRPF, havent-se de consignar aquestes variacions patrimonials en la casella 389 de l’impost. Es merita un guany o pèrdua patrimonial, subjecte a l’impost, quan es ven o canvia (permuta), un criptoactiu.

Falsament, com s’ha dit des de diversos mitjans de premsa, no és cert que l’Agència Tributària hagi inclòs una casella específica a l’IRPF per la declaració de criptomonedes. La realitat és que aquesta modificació s’ha efectuat a la casella 46 de l’Impost sobre el Patrimoni, on s’han afegit el saldos d’actius digitals, tal i com s’ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE): “Respecte de les novetats del model de declaració de l’Impost sobre Patrimoni, s’introdueix un apartat per a identificar els saldos de monedes virtuals, que fins ara havien d’incloure’s en l’apartat genèric de «Altres béns i drets de contingut econòmic”.

En quins casos han de declarar-se les criptomonedes?

El fet de comprar i tenir criptomonedes (holding) no implica l’obligació de declarar-les en la declaració de la renda, però sí que cal fer-ho es produeix una variació en el patrimoni (guany o pèrdua patrimonial), fet que es produeix quan hi ha una venda, permuta, cobrament d’interessos per staking, airdrops, etc., moment en que podem determinar el guany o pèrdua patrimonial entre el preu d’adquisició i el preu de venda.

A partir d’aquí, s’ha d’incloure en la casella de la declaració de la renda el guany o pèrdua patrimonial total sofert, després de la suma del benefici o pèrdua obtingut de totes les operacions realitzades durant l’any 2021, i això independentment del l’import del rendiment obtingut. 

Quan ha de fer-se la declaració de la renda?

El 6 d’abril comença la campanya per a la declaració de la renda i la data límit de presentació és el 30 de juny.

Com podem ajudar-te des de BNA Consultors?

En BNA Consultors t’oferim el servei d’Assessorament en Blockchain i criptomonedes a la província de Tarragona.

Així mateix, som experts en tota classe d’actius digitals. Si necessites assessorament o més informació sobre el mercat financer digital i/o la teva declaració de la renda, no dubtis a contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon 977 60 05 00 / 977 84 60 85 o el nostre correu electrònic comunicacio@bna.cat

Estem a la teva disposició per a resoldre qualsevol dubte.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik