Quins requisits es necessiten per a aconseguir un permís de treball a Espanya en 2022?

Sabem que aconseguir un permís de treball a Espanya requereix alguns tràmits i pot ser d’allò més caòtic possible saber realment quins requisits i documentació es necessita.

En BNA Consultors som gestors i experts en l’àmbit laboral. Per això, volem facilitar-te tota la informació necessària per a aconseguir el permís de treball per compte propi o per compte d’un tercer.

Requisits per a aconseguir permís de treball per compte d’un tercer

Ets un ciutadà estranger i has trobat una oferta de treball a Espanya? Aquests són els requisits que has de complir per a obtenir un permís de treball:

Trobar una oferta de treball

És el més important per a demanar el permís. Primerament, has d’haver trobat una oferta de treball on l’empresa vulgui contractar-te i, així, sol·licitar el permís de treball.

Per a fer aquesta sol·licitud, no pots trobar-te a Espanya. La persona en qüestió ha de trobar-se al seu país.

La sol·licitud ha de tramitar-se mitjançant l’empresa en qüestió.

Edat

Per a sol·licitar un permís de treball, cal tenir mínim 16 anys.

Autorització de residència temporal

Tenir l’autorització per a tenir la residència a Espanya i treballar és essencial. Aquesta residència de llarga durada és d’1 any i té possibilitat de pròrroga.

 • Per a aconseguir el permís de residència, la persona ha de trobar-se a Espanya de manera regular.
 • L’empresa ha d’estar inscrita en la seguretat social.
 • Ha de tenir un contracte de treball amb la mateixa data que el permís de treball.
 • No pot tenir antecedents penals a Espanya ni en cap altre país durant els 5 anys anteriors.
 • Abonar la taxa corresponent.
 • Ha de ser un professional altament qualificat i tenir una acreditació de la seva qualificació per al treball en qüestió.

Quina documentació es necessita per a aconseguir la targeta de residència i treball?

 • Passaport complet i en vigor.
 • Certificat professional.
 • El NIF de l’empresa.
 • Contracte de treball original i fotocòpia segellada.
 • Model EX03 complet i signat.
 • Documentació amb la solvència de l’empresa.
 • Certificat favorable de l’oficina d’ús de la situació de demandants.

Requisits per a aconseguir permís de treball per compte propi

En el cas de compte aliè, és la pròpia empresa qui s’encarrega de gestionar tots els tràmits. En aquest cas, per a aconseguir el permís de treball per compte propi ha de ser la persona interessada qui ha de tramitar tota la documentació.

Edat

En aquest cas, l’edat mínima és de 18 anys.

Autorització de residència temporal

 • Per a aconseguir el permís de residència, la persona ha de trobar-se a Espanya de manera regular.
 • Tenir un contracte de treball amb la mateixa data que el permís de treball.
 • Mancar d’antecedents penals a Espanya ni en cap altre país durant els 5 anys anteriors.
 • Abonar la taxa corresponent.
 • Ha de ser un professional altament qualificat i tenir una acreditació de la seva qualificació per al treball en qüestió.
 • Complir els requisits per a l’obertura de l’activitat laboral a Espanya, acreditar la inversió per al seu funcionament i comptar amb l’economia suficient per a la seva subsistència.

Documentació necessària

 • Passaport en vigor.
 • Estar de forma regular en territori espanyol.
 • Model EX07 complet i signat.
 • Llicències que requereixi el negoci per al seu funcionament.
 • Ha de ser un professional altament qualificat i tenir una acreditació de la seva qualificació per al treball en qüestió.
 • Ha de demostrar-se que és un projecte de viabilitat i rendibilitat.

On i com es gestiona?

Si es compleixen tots els requisits i es compta amb tota la documentació necessària, la persona en qüestió ha de gestionar aquests tràmits en el Consolat espanyol del seu propi país.

Com podem ajudar-te des de BNA Consultors?

Necessites més informació sobre la documentació necessària per a la teva tramitació? Ets una empresa i necessites ajuda per a gestionar tots aquests tràmits? 

En BNA Consultors som especialistes a assessorar laboral per a empreses de qualsevol grandària i particulars de tots els sectors a Valls i en tota la província de Tarragona.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik