Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus

A la pàgina Web de la Generalitat de Catalunya, hi trobem alguns aspectes importants, per empreses i treballadors sobre el Coronavirus:

El Consell de Relacions Laborals, òrgan estable de concertació social format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Foment del Treball Nacional, Pimec, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya, ha acordat un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus SARS-COV-2.

El document inclou la següent informació:

  • Mesures de prevenció de riscos laborals a adoptar, centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors i les treballadores, amb l’objectiu de minimitzar el risc.
  • Possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals que s’han consensuat per tal de que Catalunya tingui una proposta unificada de mesures i accions, que permeti una millor actuació coordinada al sí de les empreses.
  • Consideracions sobre la determinació de la contingència davant l’exposició d’una persona treballadora a un agent biològic que li comporta un període d’aïllament preventiu.

El document recomana prioritzar l’ús intensiu de les tecnologies de comunicació com a alternativa a les reunions presencials, desplaçaments i viatges. També  vehicular mesures de flexibilitat per al personal, com ara el teletreball, en els casos en què sigui possible.

A més, qualsevol persona que estigui en un període d’aïllament preventiu davant el coronavirus SARS-COV ha de ser considerada en situació d’incapacitat temporal per contingència comuna.

Aquí l’enllaç: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Recomanacions-per-a-empreses-i-persones-treballadores-sobre-el-coronavirus

Per qualsevol dubte o consulta, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres al 977600500 o a comunicació@bna.cat

Atentament,

L’equip de BNA Consultors.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik