Què ha d’incloure un contracte de compravenda de cotxes entre particulars?

La compravenda de cotxes de segona mà entre particulars és molt comuna, però és molt important fer-ho correctament per a evitar qualsevol mena de problema o estafes.

Per aquesta raó, és de vital importància realitzar un contracte de compravenda específic i molt detallat sobre la compra del vehicle.

En BNA consultors oferim el servei d’assessoria jurídica i assessorem i acompanyem durant el procés de compravenda de vehicles.

Què és un contracte de compravenda de cotxes entre particulars?

El contracte de compravenda d’un cotxe és un document obligatori que garanteix l’intercanvi del vehicle a canvi d’una remuneració econòmica i, sense aquest document, el procés de compravenda no podria fer-se de manera legal ja que hi ha uns certs tràmits que no es podrien arribar a realitzar com el canvi de nom.

Quina validesa té un contracte de compravenda de cotxes?

Per aquesta raó, a part de ser obligatori és essencial, ja que garanteix total seguretat a l’hora de fer aquesta gestió o per si una de les parts no compleix amb els acords.

Com fer un contracte de compravenda d’un cotxe?

Dins del contracte de compravenda entre particulars és molt important que s’incloguin totes les dades sobre el cotxe, els interessats, la forma de pagament i el moment de l’intercanvi.

Dades sobre el cotxe

És imprescindible que s’especifiqui tota la informació necessària del cotxe. Això inclou la descripció tècnica del cotxe com la marca, model, color, motor, matrícula, número de xassís, quilometratge, etc. Com també l’estat en el qual es troba i el segur contractat.

Dades dels interessats

En el contracte han d’estar les dades del comprador i venedor, noms complets i DNI. Així mateix, ha de constar la signatura de tots dos i la data de la transmissió del patrimoni.

Valor del cotxe

En el contracte s’ha d’especificar el valor del vehicle i la forma de pagament. És a dir, si es farà a través d’una remuneració econòmica, intercanvi de béns, etc.

Consells en efectuar una compravenda d’un vehicle

Còpies del contracte

És important guardar una còpia del contracte per qualsevol de les parts per si alguna d’elles incompleix els acords.

Canvi de titular i permís de circulació

Al costat del contracte, es tramitarà el canvi de titularitat i el nom en el permís de circulació del vehicle.

Vicis ocults

És important que el comprador revisi l’estat del vehicle abans de formalitzar el contracte de compravenda, atès que no podrà reclamar aquells danys en el vehicle que fossin clarament visibles (com per exemple, rascades d’aparcament, peces de carrosseria trencades, pneumàtics gastats, etc), si bé podrà reclamar en el termini legal de 6 mesos, en el cas de compravenda entre particulars i, a comptar des del moment de la venda, els denominats vicis o defectes ocults que puguin aparèixer en el vehicle venut.

S’entenen per vicis ocults tots aquells defectes, danys, o dades presents en el vehicle i omesos pel venedor, que puguin aparèixer en el termini de sis mesos des de la compravenda i que eren presents o latents amb anterioritat a la compravenda i que haurien fet que o bé no es comprés el vehicle o bé s’adquirís a un preu menor.

A aquest efecte és important que el venedor detalli en el contracte de compravenda els danys i deficiències que pugui tenir el vehicle (per exemple, que no funciona l’alçavidres elèctric d’una de les portes), així com les reparacions pendents (necessitat de canviar l’embragatge, etc) i això a l’efecte de què el comprador no pugui al·legar l’existència d’un vici ocult, atès que haurà estat expressament informat i per escrit d’això.

Com podem ajudar-te des de BNA Consultors?

Comprar un cotxe sense prestar massa atenció a alguns detalls pot portar alguns maldecaps. Una vegada signat el contracte les coses ja són més complicades de canviar.

Per aquesta raó, com a experts en assessoria jurídica, en BNA Consultors podem assessorar-te en tot el procés de compravenda del teu vehicle per a garantir tota la seguretat necessària durant el procés.

Si necessites més informació o tens algun dubte sobre aquest tema, no dubtis a contactar amb nosaltres a través de comunicacio@bna.cat o telefonant al 977 60 05 00.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik