NOVES MESURES de la Generalitat per suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats

Per activitats desenvolupades en béns immobles arrendats, a partir de l’1/1/1995, per a ús comercial, incloses activitats culturals, docents, esportives i recreatives i sobre tot estètica, hoteleria i restauració.
Les mesures són per el temps de vigència de les prohibicions o restriccions dictades per l’autoritat competent i s’estableixen com a regles per defecte en cas que no existeixi acord.

L’arrendatari/a ha de requerir a l’arrendador/a, per burofax, una modificació de les condicions de contracte, si no s’arriba a un acord dins d’1 mes, s’apliquen les següents regles:

➡️ En cas de suspensió del desenvolupament de l’activitat, encara que es mantingui la prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l’establiment, la renda del lloguer i altres quantitats s’han de reduir en un 50%.
➡️ En cas de restricció parcial (per reducció aforament, horaris o altres limitacions imposades), es redueix un 50% el lloguer en proporció a la pèrdua d’aprofitament de l’immoble.

Aquestes reduccions seran efectives a comptar des de la data que es rep el burofax.
En cas que la suspensió del desenvolupament de l’activitat es perllongui més de 3 mesos en el transcurs d’1 any, a partir de avui, la part arrendatària pot optar per desistir el contracte.

📌 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817974.pdf

www.instagram.com/bna_consultors/

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik