5 novetats de la Llei de l’Habitatge

Amb la reforma de la Llei de l’Habitatge s’han introduït novetats que poden afectar la teva llar actual o a les teves expectatives de futur.

Per això, des de BNA Consultors i com a experts en assessoria integral tant a empreses com a particulars, et comptem alguns dels punts més importants que introdueix aquesta nova Llei.

5 claus de la Llei de l’Habitatge


Redefineix el concepte “habitatge digne”

La nova llei de l’habitatge posa èmfasi i reforça la definició de la idea que es construeix entorn d’un habitatge digne: “habitable, accessible, que és eficient energèticament i que garanteix l’accés als subministraments bàsics sense que suposi un esforç financer inassumible”.


Amb aquesta llei el Govern ha buscat desenvolupar el dret a l’habitatge i regular en tot l’estat, com ja es va fer anteriorment a Catalunya, el preu del lloguer per a així intentar posar fre a les pujades de preu que es venen donant en les zones especialment tensionadasper falta d’habitatge, habitualment les grans ciutats. Aquest topall de preu es basarà en les condicions, l’estat de l’immoble en qüestió, la seva ubicació i els preus del mercat en cada zona.

Protecció enfront dels desnonaments 

La Llei introdueix l’obligació de comunicar en l’ordre de llançament el dia i hora en què s’efectuarà, la qual cosa ve a canviar la pràctica habitual que es donava en els Jutjats i en els quals assenyalaven un dia, però sense especificar l’hora.

Així mateix la nova llei estableix un sistema de protecció per a les famílies econòmicament vulnerables mitjançant la comunicació de la seva situació a serveis socials per a la percepció d’ajudes o fins i tot la paralització del desnonament per a així intentar oferir alternatives residencials o prestacions econòmiques als més necessitats amb anterioritat al llançament.

També estableix que es podran utilitzar els fons dels plans estatals d’habitatge per a oferir alternatives residencials per a persones en risc de desnonament i les Comunitats Autònomes podran comptar amb mecanismes propis de mediació.

Límits als preus del lloguer

Una de les claus d’aquesta nova Llei es troba en els límits al preu del lloguer. D’aquesta manera, en les zones tensionadas (aquelles en les quals existeix una major demanda i habitualment una escassa oferta) s’establirà un preu topi per al lloguer, sense importar si es tracta d’un petit o gran propietari, segons les característiques de l’immoble, la seva ubicació i partint dels preus de la zona.

Avantatges fiscals per als propietaris 

Amb la nova llei els petits propietaris aquests podran beneficiar-se en cas que posseeixin un habitatge en una zona tensionada i el seu objectiu sigui llogar-la. 
Es tracta d’una bonificació de fins al 90% del rendiment net que obtinguin en el cas que es produeixi una reducció en el preu del lloguer respecte a l’anterior.


Modificació en la definició de grans forquilles

La Llei de l’Habitatge introdueix també canvis quant a la consideració de grans forquilles, atribuint-se major protecció a l’inquilí quan l’arrendador és una gran forquilla. Amb la nova redacció s’estableix que són: 

  • Grans forquilles: persones físiques o jurídiques que posseeixin 5 o més habitatges en zones tensionadas o fins a 10 habitatges en zones no tensionadas. 
  • Petits propietaris: persones físiques o jurídiques que siguin propietaris de menys de 5 habitatges. 

BNA Consultors, com podem ajudar-te?

En BNA Consultors som experts en assessoria fiscal, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a través de comunicacio@bna.cat o telefonant al 977 60 05 00 i t’ajudarem i aconsellarem sense cap problema.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik