Els canvis més importants en la Fase 3

Segons sabem a data d’avui, la Generalitat de Catalunya sol·licitarà a les autoritats sanitàries que el Camp de Tarragona passi a la Fase 3 del pla de desescalada cap a la nova normalitat, juntament amb altres àrees sanitàries de Catalunya.

Des de BNA Consultors volem seguir reiterant el nostre compromís amb els nostres clients, i és per aquest motiu pel qual volem tenir-vos informats en tot moment de les novetats que implicarà aquesta nova fase, i que s’aplicaran en el moment en què el Ministeri de Sanitat aprovi passar a la Fase 3.

Recordeu que durant aquesta Fase també segueixen en vigor les mesures generals d’higiene que ja vam esmentar en la Fase 2.

En la taula que teniu a continuació podreu consultar els canvis més importants que implica l’entrada en la Fase 3. Com sempre tot l’equip de BNA Consultors, compost per professionals de diversos sectors, resta a la vostra disposició per qualsevol dubte o consulta que necessiteu resoldre.

SECTORSMESURES
LABORALContinua el foment del teletreball sempre que sigui possible. Continua l’aplicació de les normes de Riscos Laborals adaptades al COVID-19 segons l’activitat (podeu consultar-les en els anteriors posts)
PERSONALEs pot circular per la província o unitat territorial de referència (zones sanitàries) lliurement, i en d’altres si es justifica per motius sanitaris, laborals, professionals, etc. S’eliminen les franges horàries. Només s’ha de respectar la distància de seguretat o dur mascareta. Els grups poden ser d’un màxim de 20 persones, excepte en cas de persones convivents. Es poden realitzar vetlles de fins a 50 persones a l’aire lliure i fins a 25 en espais tancats, mantenint els protocols de seguretat.  Es permet la realització de cerimònies nupcials a l’aire lliure o en espais tancats, sempre que no se superi el 75 % de l’aforament, amb el topall de 150 persones en espais oberts i 75 persones en espais tancats, complint-se totes les mesures d’higiene.
SERVEIS SOCIALSEs mantenen les mesures acordades en la Fase 1. 
EDUCACIÓ I UNIVERSITATSEs mantenen les mesures acordades en la Fase 1. 
CIÈNCIA I INNOVACIÓEs mantenen les mesures acordades en la Fase 2.  Es poden celebrar congressos, trobades, reunions de negocis i conferències fins al límit de 50 assistents, complint amb la distància de seguretat de 2 metres i garantint la desinfecció i neteja dels locals, tot i que es recomana fomentar els mitjans de participació no presencials. 
COMERÇ MINORISTA I ACTIVITATS DE PRESTACIÓ DE SERVEISAls centres i parcs comercials l’aforament global es limitarà al 40 %, i al 50 % en els establiments particulars. No s’ha de permetre la permanència de clients a les zones comunes més que pel trànsit normal, no es faci ús de les àrees recreatives i es compleixin les mesures d’higiene. En la resta de comerços l’aforament es limitarà al 50 %, amb distància mínima de 2 metres i quan no sigui possible, es limitarà a 1 client. S’establirà un horari d’atenció preferent per majors de 65 anys en tot tipus de comerç i centres comercials. S’amplia l’aforament dels mercats de venda a l’aire lliure a la via pública al 50 %. S’han de complir les mesures de neteja: s’ha de desinfectar el local dues vegades per dia i una, obligatòriament en finalitzar la jornada. També es desinfectarà el lloc de treball dels treballadors en cada canvi de torn, amb especial atenció a tot allò que s’hagi manipulat. Es revisarà cada hora la neteja de sanitaris, aixetes, etc. S’ha d’exposar l’aforament màxim del local, complir-lo i establir un sistema de control de l’aforament Es podran celebrar congressos, conferències, etc, amb una limitació d’aforament màxima del 50 %, amb un topall de 80 persones.
HOSTELERIA, RESTAURANTS I CAFETERIESContinuen oberts els locals per a consum al seu interior o en terrassa, exceptuant discoteques i pubs, i sempre que no es superi el 50% del seu aforament a l’interior del local i del 75 % a l’exterior. Es permet el consum en barra sempre que es garanteixi separació de 2 metres entre clients o grups de clients. Caldrà neteja i desinfecció de tota superfície de contacte entre un client i el següent. Preferència a estovalles d’un sol ús. Caldrà posar a disposició dels clients gels hidroalcohòlics autoritzats a l’entrada del local i sortida dels serveis. Caldrà establir un itinerari dintre del local per evitar aglomeracions en determinades zones. Caldrà evitar utilitzar cartes d’ús comú. S’eliminarà l’ús d’elements d’autoservei com dispensadors de canyes, tovallons o setrilleres, prioritzant les monodosis.
HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICSPoden obrir les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics, havent de determinar l’aforament màxim per complir amb la distància de seguretat. Continuen la resta de mesures.
HABITATGES TUTELATS, CENTRES RESIDENCIALS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I CENTRES RESIDENCIALS PER A PERSONES DE LA TERCERA EDATEs mantenen les mesures acordades en la Fase 2.
AGRICULTURAEs manté l’activitat de caça i pesca esportiva ja acordada en la Fase 2.
ACTIVITATS CULTURALS I D’OCIContinuen les mesures de la Fase 2 respecte a les biblioteques, podent-se realitzar activitats culturals que no superin el 50 % de l’aforament. Es permet la consulta en sala limitada al 50 % de l’aforament. S’amplia l’aforament a sales d’exposicions i museus al 50 %. Les visites de grups podran ser de com a màxim 20 persones. S’amplia l’aforament a les visites a monuments i equipaments culturals al 50 %, amb grups de com a màxim 20 persones. S’amplia l’aforament a cinemes, teatres i auditoris al 50 %. En cas de locals o establiments culturals diferents, es limita al 50 % de l’aforament amb un topall de 80 persones en llocs tancats i de 800 persones a l’aire lliure. Poden reobrir els casinos, establiments de joc, rifes, etc, no superant-se el 50 % d’aforament del local, complint-se les mateixes mesures d’higiene que pels locals comercials. Poden prestar-se activitats de temps lliure dirigides a la població infantil o juvenil, limitant l’aforament al 50 % de la capacitat màxima habitual de l’activitat, amb un màxim de 200 participants, incloent monitors. Si es realitzen en espais tancats, a un màxim de 80 participants, incloent els monitors. S’hauran d’organitzats grups fins a un màxim de 10 persones, inclòs el monitor.  Continuen la resta de mesures adoptades en la Fase 2.
ESPORT PROFESSIONAL I FEDERATEn l’esport federat no professional es podran realitzar entrenaments de tipus mitjà individual, o en petits grups de fins a 20 persones, mantenint les distàncies, no superant l’aforament del 50 % de la instal·lació esportiva. Es podran utilitzar els vestuaris. Es permet la celebració d’espectacles i activitats esportives, respectant l’aforament màxim. Les instal·lacions esportives a l’aire lliure o tancades amplien el seu aforament al 50 %, sense necessitat de cita prèvia. Podran utilitzar-se els vestuaris i dutxes.
ESPORT NO PROFESSIONALEs mantenen les mesures acordades en la Fase 2.
PISCINES, PLATGES I TURISMEEs permeten activitats de turisme actiu i de natura per a grups de com a màxim 30 persones. Les activitats turístiques guiades es limitaran a grups de 20 persones.  Es pot procedir a l’obertura de centres turístics recreatius, zoològics, aquaris, etc, limitant-se l’aforament total a un 50 % i a un 1/3 en les atraccions o llocs tancats. S’haurà de respectar la distància de seguretat, evitar aglomeracions i controlar l’aforament. Hauran de complir les mateixes mesures d’higiene que els establiments comercials. Es mantenen les mesures acordades en la Fase 2 respecte de piscines i platges.
LLOCS DE CULTE RELIGIÓSEs permetrà l’assistència sempre que no se superi el 75 % de l’aforament. S’haurà d’indicar amb cartelleria i respectar les distàncies de seguretat i les normes de desinfecció i neteja.
MOBILITAT URBANA I PERIURBANANo varien les mesures respecte a la Fase 1. 
MOBILITAT TERRESTRE DE MITJA I LLARGA DISTÀNCIA (FERROVIARI I EN AUTOBÚS)No varien les mesures respecte a la Fase 1.
MOBILITAT AÈRIANo varien les mesures respecte a la Fase 1.
TRANSPORT MARÍTIMNo varien les mesures respecte a la Fase 1.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik