Drets i obligacions d’un contracte de lloguer

Conèixer els diferents punts d’un contracte de lloguer és imprescindible per evitar malentesos i que ens estafin. És per això, que en aquest article, elaborat per l’equip de creació de contingut de BNA, us explicarem les parts més importants que ha de tenir un contracte de lloguer perquè sigui legal. 

També explicarem les diferents parts, perquè sigui vostè mateix qui pugui valorar la validesa del contracte. En cas de dubte, sempre es pot posar en contacte amb l’equip de BNA Consultors i l’atendran encantats, ho pot fer en aquest enllaç

Aquests drets i obligacions d’un contracte de lloguer estan extensament explicats i tractats a la Llei d’Arrendataris Urbans (LAU) i també en alguns apartats del codi civil.

1- ELS PAGAMENTS

Aquest és el tema més delicat dels contractes de lloguer, i una de les especialitats de BNA Consultors, consultoria a Valls. L’obligació i responsabilitat principal de l’inquilí és complir amb els pagaments, abonant l’import indicat i abans de la data acordada. 

En cas que el propietari vulgui augmentar la renta del pis, haurà d’avisar amb anterioritat i haurà d’estar especificat en el contracte que es pot fer dita modificació.   

No és molt comú, però si legal. Des del 2013, la LAU permet intercanviar el pagament d’una o més mensualitats del lloguer per una obra o reparació que faci l’inquilí. Sempre previ acord entre les dues parts. Aquesta pràctica és força comú en els primers mesos d’estada, on l’arrendat vol invertir a posar la propietat al seu gust. 

2 – LA DURACIÓ DEL CONTRACTE

A BNA Consultors, gestoria a Tarragona, sempre informem els clients de la importància de saber i definir bé la duració d’un contracte. És un factor important a tenir present perquè un cop se signa, no es pot modificar. És necessari definir un paràmetre de temps, no es poden fer contractes indefinits, i s’ha de determinar entre les dues parts. 

En el cas que no es pacti una durada determinada, el contracte tindrà una durada d’un any. De totes manera, l’inquilí té el dret de prorrogar el contracte fins a 3 anys, també si inicialment havien acordat només 3 anys. 

Una de les excepcions perquè el propietari pugui trencar el contracte abans dels 3 anys és perquè necessiti el pis per ús propi, o per un familiar directe (mare, pare o fill). A BNA consultors, consultoria a Valls Tarragona,  ens ocupem de gestionar aquest tipus de peticions, així com tots els tràmits implicats en un lloguer. 

3 – LES CONDICIONS DE LA PROPIETAT

Una de les parts més important d’un contracte de lloguer és la que específica i les condicions de l’habitatge. És important tant per l’arrendatari, ja que un cop marxi l’arrendat podrà comprovar si tot està com estava, i per l’arrendat, ja que el propietari ha de complir amb les condicions que especifica al contracte. 

En aquest apartat del contracte també es defineix quin tipus de reparacions està obligat a cobrir el propietari i quines no. Per exemple, si el pis té instal·lat un sistema de calefacció abans de ser llogat, les reparacions les haurà de cobrir el propietari, per contra, si la instal·lació l’ha fet l’inquilí, dependrà del que hagin acordat les dues parts. 

Hi ha dues excepcions. Si el mal és causat per negligència o de manera voluntària el propietari es pot negar a pagar la reparació. També, està exempt de pagar les petites reparacions que sorgeixen pel mateix ús de l’immoble. 

Si necessita assessorament amb el seu contracte de lloguer, no dubti en posar-se en contacte amb el nostre equip. Truca’ns al 977 60 05 00 o envia’ns un email a comunicacio@bna.cat.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik