Com afecta el tipus d’interès en la quota de la hipoteca?

Els tipus d’interès marquen, en gran manera, el ritme que seguirà l’euríbor i, per això, tenen un important impacte en la quota de la teva hipoteca si tries una de tipus variable. Descobreix quant pot arribar a costar-te una pujada en els tipus i què pots fer per a escapar d’ella.

En BNA Consultors som experts en assessorament hipotecari i aconseguim fins al 100% del teu finançament amb les millors condicions possibles.

Seguint amb el tipus d’interès, com bé anuncia el diari el País, el Banc Central Europeu (BCE) ha anunciat una pujada dels tipus d’interès de 75 punts bàsics, fins al 1,25% i ha anticipat que hi haurà més a la vista de l’elevada inflació actual. Es tracta de la segona pujada de tipus d’interès d’aquesta nova era i després d’un llarg període de tipus molt baixos.

Com afecta aquesta pujada dels tipus d’interès? En aquest article tractarem d’explicar-te’l.

Quina hipoteca em convé més segons el tipus d’interès?

Hipoteques a tipus fix

Les quotes mensuals d’hipoteques a tipus fix es mantenen estables durant tota la vida del préstec. Són recomanables per a aquells que prefereixin la seguretat de saber que pagaran sempre la mateixa quantitat.
En condicions estàndard, les hipoteques a tipus fix compten amb uns interessos més elevats que les hipoteques a tipus variable. No obstant això, en el context actual, hi ha entitats que compten amb préstecs a tipus fix més atractius que els de tipus variable.

Hipoteques a tipus variable

Les hipoteques a tipus variable estan referenciades a l’euríbor i en funció de si aquest índex puja o baixa. Així ho farà també la quota mensual que es paga pel préstec.
L’euríbor és el preu al qual els bancs europeus es presten diners entre si en aquesta mena d’operacions financeres, i es revisa cada sis o 12 mesos. Si bé en aquests moments l’euríbor ronda mínims històrics, els experts apunten al fet que en els pròxims anys tendirà a pujar. El Banc d’Espanya calcula aquest índex i es publica en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
És a dir que, un comprador que contracti una hipoteca a tipus variable es pot beneficiar de determinades conjuntures, però assumeix també el risc de dependre de l’evolució del mercat. La marxa de l’economia, subjecta a crisis econòmiques de diferent envergadura, i la política monetària del Banc Central Europeu (BCE) que s’apliqui per a donar resposta als escenaris econòmics influeixen en l’evolució dels tipus d’interès en el mercat.

Quin impacte té la pujada de tipus d’interès en el mercat immobiliari?

L’increment dels tipus d’interès del BCE, a més d’encarir les quanties dels préstecs, també està tenint com a resultat una major dificultat per a accedir a la concessió d’una hipoteca.
Segons una enquesta publicada recentment pel BCE, el 30% de les entitats espanyoles va afirmar haver endurit les condicions per a concedir-les.
D’altra banda, el descens del consum a causa de la inflació i l’alta incertesa també provocaran dubtes entre els potencials compradors, la qual cosa també reduirà les compravendes.
Segons el BCE, les previsions per al tercer trimestre de 2022 apunten al fet que l’oferta d’hipoteques descendirà i també es contraurà la demanda d’aquest producte financer.

En qualsevol cas, és fonamental comptar amb l’assessorament professional d’un expert de confiança com el de l’entitat bancària, que pot aconsellar-te sobre el que més convé d’acord amb la teva situació econòmica.
En BNA Consultors som experts en assessoria fiscal, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a través de comunicacio@bna.cat o telefonant al 977 60 05 00 i t’ajudarem i aconsellarem sense cap problema.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik