Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus

A la pàgina Web de la Generalitat de Catalunya, hi trobem alguns aspectes importants, per empreses i treballadors sobre el Coronavirus:

El Consell de Relacions Laborals, òrgan estable de concertació social format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Foment del Treball Nacional, Pimec, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya, ha acordat un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus SARS-COV-2.

El document inclou la següent informació:

  • Mesures de prevenció de riscos laborals a adoptar, centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors i les treballadores, amb l’objectiu de minimitzar el risc.
  • Possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals que s’han consensuat per tal de que Catalunya tingui una proposta unificada de mesures i accions, que permeti una millor actuació coordinada al sí de les empreses.
  • Consideracions sobre la determinació de la contingència davant l’exposició d’una persona treballadora a un agent biològic que li comporta un període d’aïllament preventiu.

El document recomana prioritzar l’ús intensiu de les tecnologies de comunicació com a alternativa a les reunions presencials, desplaçaments i viatges. També  vehicular mesures de flexibilitat per al personal, com ara el teletreball, en els casos en què sigui possible.

A més, qualsevol persona que estigui en un període d’aïllament preventiu davant el coronavirus SARS-COV ha de ser considerada en situació d’incapacitat temporal per contingència comuna.

Aquí l’enllaç: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Recomanacions-per-a-empreses-i-persones-treballadores-sobre-el-coronavirus

Per qualsevol dubte o consulta, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres al 977600500 o a comunicació@bna.cat

Atentament,

L’equip de BNA Consultors.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik