5 coses que has de saber abans de contractar una assegurança de vida

Amb la irrupció de la Covid-19 ha augmentat notablement la demanda d’assegurances de vida. L’equip de BNA Consultors, experts en assegurances des de 1990,  ha redactat aquest article amb 5 coses que ha de saber abans de contractar-ne una. 

En primer lloc és important definir què és una assegurança de vida i perquè serveix

  • Una assegurança de vida és un producte que protegeix, a l’assegurat i els seus beneficiaris, amb un suport econòmic necessari per afrontar la situació i poder seguir endavant amb tranquil·litat. 

1. Tipus d’assegurances de vida

Existeixen 3 tipus diferents d’assegurances de vida. Cada una cobreix unes necessitats. A l’hora de contractar-la, és important avaluar per què necessita l’assegurança i quina cobertura busca. A BNA Consultors, experts en la gestió i assessorament de tota mena d’assegurances, li aconsellem si te dubtes perquè la decisió sigui la correcta.  

Els diferents tipus són: 

  • Assegurança de vida risc ➤ Aquesta modalitat és la més comuna. En aquest cas, la defunció de l’assegurat serà el desencadenant per cobra la prestació. Els beneficiaris, prèviament escollits per l’assegurat, seran qui rebrà el pagament. 
  • Assegurança de vida estalvi ➤ En aquest cas, l’assegurat estalvia uns diners que podrà cobrar el dia que finalitza el contracte, data acordada durant el contractament de l’assegurança, per exemple, la jubilació. 
  • Assegurança de vida mixta ➤ Aquest format combina les dues fórmules anteriors. En el cas que l’assegurat mori abans que és finalitzi el contracte, seran els seus beneficiaris els que rebin l’import estalviat per l’assegurat. 

2. No mentir respecte al teu estat de salut

Per contractar una assegurança de vida s’han de dur a terme diferents gestions. A BNA Consultors, el guiem i l’assessorem en totes les fasses perquè el procés sigui molt més ràpid i senzill. 

Una de les tasques principals és respondre un qüestionari sobre l’estat de salut del sol·licitant de l’assegurança de vida. És imprescindible que es respongui aquest qüestionari amb tota sinceritat, ja que en el cas de mentir, l’asseguradora tindria dret a no pagar la indemnització corresponent. 

3. Comprova totes les dades abans de signar

En definitiva, una assegurança de vida és un contracte. Perquè un contracte sigui vàlid, totes les dades han de ser correctes, i totes les clàusules enteses i acceptades per ambdues parts.

Abans de signar, és important comprovar que totes les dades són correctes, tant de l’asseguradora com de l’assegurat. 

4. Anomena a tots els beneficiaris

En el cas d’una assegurança de vida de risc o mixta, els beneficiaris automàtics de la indemnització seran els hereus. Tot i això, l’equip de BNA Consultors, sempre aconsella designar uns beneficiaris per evitar futurs tràmits, com per exemple, presentar una designació d’herència realitzada davant notari, una còpia del testament, liquidar prèviament l’impost de successions…

També es pot donar el cas que els beneficiaris no siguin els hereus, en aquest cas és imprescindible identificar-los quan es contracti l’assegurança de vida.

5. Compara preus 

Una assegurança de vida també és un servei. No totes les companyies ofereixen el mateix preu ni les mateixes prestacions. A més, durant l’any les ofertes varien. A BNA Consultors oferim les possibilitats més completes i que millor s’ajusta a les necessitats dels nostres clients. Una pòlissa pot adaptar-se casi al 100% a les necessitats de l’assegurat, per tant les tarifes es poden adaptar a les prestacions sol·licitades.

Tot i que és important comparar preus, des de de la nostra gestoria també recomanem prestar atenció a les cobertures. El preu és un dels indicadors per prendre una decisió, però no ha de ser l’únic.

Per aquestes, i moltes altres raons, és important comptar amb els serveis d’una gestoria professional i referent en el sector. L’equip d’experts de BNA, porta molts anys ajudant als seus clients amb aquest tipus de gestions. Si vols informar-te, pots contactar amb nosaltres a comunicacio@bna.cat o bé trucant al 977 60 05 00.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik