10 coses que no sabies d’un administrador de finques

És habitual que a una persona que no formi part del sector se li escapin molts coneixements sobre com gestionar i administrar propietats i finques. A BNA Consultors som experts en l’administració de finques a la provincia de Tarragona i sabem tot el necessari per dur a terme les tasques requerides per a una perfecte administració de finques.

En aquest article hem detallat fins a 10 coses que no sabies sobre un professional en l’administració de finques i que possiblement et sorpendran.

 

1. Camp d’actuació dels administradors de finques

El camp d’actuació dels administradors de finques engloba tot el sector immobiliari, ja siguin immobles urbans o rústics en règim horitzontal, explotació directa, arrendament o qualsevol altre.

Com també l’administració de cooperatives d’habitatges i comunitats de veïns per a l’edificació de llars, establiments i centres comercials, urbanitzacions amb serveis, camps i ports esportius, i instal·lacions i annexos comuns.

 

2. Tasques com a comptable

Un administrador de finques s’encarregarà del pagament a proveïdors, creditors i de nòmines. Ha de fer les liquidacions dels comptes per a la seva aprovació, l’actualització de les rendes i s’ha d’encarregar del cobrament a inquilins i/o propietaris, repercutint els consums individuals susceptibles d’individualització.

 

3. Tasques de gestió

L’administrador de finques s’ha d’encarregar de gestionar el patrimoni de la comunitat de propietaris i rendibilitzar el benefici de la mateixa, seguint per a ells criteris professionals, justos, i d’acord amb la Llei. 

A més, també tindrà entre les seves tasques procurar la correcta conservació de l’immoble i la seva adequació a les normes de seguretat, higiene i funcionament.

 

4. Tasques de gerència

L’administrador de finques ha d’actuar com a gerent de la comunitat, i per això s’encarregarà del seguiment i control de proveïdors (assegurances, bancs, ajuntaments…) i intentar en tot moment pactar les millors condicions de servei i econòmiques per la propietat.

 

5. Tasques d’assessorament

L’administrador de finques assessorarà la comunitat o, si escau, als veïns de forma individual sobre arrendaments de locals o habitatges, traspassos, valoracions immobiliàries, actualitzacions de renda, venda de qualsevol bé immoble, IBI, rehabilitació d’habitatges o locals comercials etc.

 

6. Tasques com a mediador

Un administrador de finques ha de mediar entre la comunitat i un determinat propietari, entre els mateixos propietaris, entre la comunitat i les administracions públiques, entre arrendador i el llogater i entre empresari i treballadors, intentant unificar criteris per evitar litigis.

 

7. Tasques com a secretari

Exercirà de secretari en les reunions de la junta de propietaris i s’encarregarà de la custòdia de la documentació de la comunitat, donant fe dels acords i facilitant que s’apliquin àgil i eficaç.

També certificarà si un propietari té deutes o està al corrent de tots els pagaments per realitzar reclamacions judicials i per a transaccions immobiliàries.

 

8. L’administrador de finques, representant immobiliari

Un altre aspecte sobre el que un administrador de finques ha de treballar: les valoracions i peritatges immobiliàris i judicials, traspassos de locals, lloguers, contractes d’arrendament, habitatges de protecció oficial, etc.

 

9. Garanties de l’administrador de finques

Com s’ha pogut comprovar en aquest article, les funcions de l’administrador de finques abasten un ampli espectre, és per això que el perfil d’aquesta classe de professionals és molt polivalent, reunint coneixements laborals, fiscals, jurídics, tècnics i comptables.

 

10. Enviament de documents de deute

Un administrador de finques és la persona que s’encarrega d’enviar documents de deute o corrent de desemborsament per així poder fer una reclamació judicial en ordre o conveni immobiliari.

 

Si busques ajuda en l’administració de les teves propietats pots posar-te en contacte amb nosaltres. Ens enorgulleix haber ajudat a centenars de clients (tant particulars com empreses) en àmbits com l’administració de finques, la gestió d’assegurances o qualsevol assessorament fiscal, jurídic o laboral. Trucan’s al 977 60 05 00; un dels nostres experts estarà encantat d’assistir-te.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik