Vull vendre el meu habitatge: 6 elements importants a considerar

Sabem que vendre un immoble no és senzill. Ni posant el cartell de “en venda” a la propietat ni publicant-ho a tots els portals aconseguirem que es vengui de forma immediata, especialment en el context actual després de la pandèmia. Hi ha molts factors a tenir en compte a l’hora de vendre un habitatge i en aquest article us en deixem alguns consells.

Documentació necessària per vendre la teva casa

El propietari i venedor ha de presentar l’escriptura de compravenda de la casa i les dades de registre de la propietat. A més de tenir vigents els rebuts de l’imopost sobre Béns Immobles (IBI), les quotes de la comunitat i aportar l’estat de les càrregues en el cas que les tingués.

També és recomanable tenir un plànol de l’habitatge i una descripció específica del mateix.

Despeses a tenir en compte en la venda

Cal indicar a la declaració de la renda si s’ha obtingut una plusvàlua en la venda de l’immoble, és a dir si s’ha venut un immoble per un preu superior a l’invertit en el moment de la seva adquisició.

Cal tenir en compte també al posar en venta una propietat que comporta càrregues econòmiques com l’IRPF, la plusvàlua municipal, la plusvàlua local (o IVTNU) i, en alguns casos, despeses de notaria, registre i gestoria , aquests últims normalment abonats pel comprador.

Important tenir en compte que si el venedor té una hipoteca que grava sobre la propietat, haurà de cancel·lar-la per deixar l’immoble lliure de càrregues i assumir les despeses corresponents.

Valorar l’oferta i la demanda

Abans de posar a la venda s’haurà de fer un anàlisi i comparar els preus de la zona. El més probable és que el comprador pretengui negociar a la baixa.

Estudis indiquen que els venedors augmenten un 20% al preu de venda dels seus immobles i com que això és sabut, el millor és ser flexibles amb la negociació de l’oferta.

Fixar el preu de la vivenda segons el mercat 

El preu d’un immoble és molt subjectiu, el preu final pel que es vengui un immoble el determinarà diversos aspectes com la distribució, instal·lacions, qualitats, il·luminació o reformes realitzades de l’immoble, així com pel tipus d’edificació i preservació de l’edifici on es troba.

El més comú és fer una recerca sobre els preus dels habitatges de superfícies similars que es venen a la zona, per això el preu no podrà desviar-se en excés dels immobles similars si volem que es vengui.

Negociació

Un cop tinguem un interessat real en la compra de l’immoble (després de visites i altres possibles consultes), haurem de saber les seves expectatives per a la posterior negociació.

Aportar solucions a potencials dubtes o impediments que es puguin trobar i que facilitin la decisió. Comptar amb un bon assessorament personalitzat pot significar el millor tracte amb el comprador.

Comptar amb ajuda de professionals per vendre el teu pis o casa

Per més que ens informem, qui coneix millor el mercat i les necessitats dels compradors i venedors són els assessors immobiliaris amb llarg recorregut com BNA Consultors.

Per això, comptar amb l’ajuda de professionals del sector i de confiança sempre li donarà un valor afegit al venedor, éssent guiat per treure el millor rendiment a l’habitatge. I l’acompanyarà en tots els passos per assegurar que tot el procés es fa de la manera correcta, àgil i més beneficiosa pel venedor.

La venda d’un habitatge sol ser una operació important per la persona que decideix vendre-la, i molts cops acostuma a anar acompanyada de factors emocionals.

Per això per tal d’aconseguir el millor tracte amb el comprador i treure’n el màxim profit, és primordial comptar amb professionals en l’àmbit de les finques que et mereixin confiança.

L’equip d’experts de BNA, porta molts anys ajudant als seus clients amb aquest tipus de gestions. Si vols informar-te, pots contactar amb nosaltres a comunicacio@bna.cat o bé trucant al 977 60 05 00.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik