Què és un ERTE i com afecta treballadors i empreses

ERTE és, sense cap mena de dubte, un dels termes més mencionats en el període d’estat d’alarma que estem vivint degut a l’expansió del coronavirus. És per això que desde BNA Consultors volem posar una mica de llum a aquest concepte per veure com pot afectar a treballadors i empreses en aquests temps d’incertesa sense precedents. Et recordem que desde BNA hem agrupat totes les comunicacions, articles i circulars referents al COVID-19 en una secció al nostre web.

ERTE: Què vol dir?

ERTE literalment vol dir Expediente de Regulación Temporal de Empleo. O el que és el mateix: un expedient recollit a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors que suspèn un contracte laboral o en redueix la jornada. 

Per a que un ERTE es dugui a terme i no hagi de ser validat per una administració superior ha d’existir una causa de força major que afecti el funcionament normal d’una empresa. En l’actualitat aquesta causa de força major és l’expansió del coronavirus i el risc de contraure el virus de no ser que es suspengui l’activitat laboral d’una empresa i es procedeixi a un confinament. 

ERTE i ERE: quina és la diferència?

El terme ERE, més comú i extès en la nostra societat, no té indicació sobre la temporalitat d’aquest expedient, mentre que el ERTE si. Això significa que la situació d’ERTE és explícitament temporal degut a unes circumstàncies concretes mentre que per contra a un ERE aquesta és permanent. Podem afirmar que un ERTE és un tipus d’ERE.

Tingues present que les regulacions que es duen a terme en un ERTE tenen data de caducitat. Una data que ha de ser definida per l’empresa des del moment en que s’anuncia l’ERTE.

ERTE: coses a tenir en compte

En el moment en que els treballadors reben notificació que la seva empresa ha realitzat un ERTE, aquests tenen diferents opcions:

1) No realitzar cap activitat laboral ni rebre la prestació d’atur.

2) Apuntar-se a l’atur i cobrar-ne la prestació.

3) Buscar una altre feina i en cas de trobar-la posteriorment decidir si volen tornar a l’anterior o quedar-se a la nova.

Cal remarcar que durant la realització de l’ERTE el treballador no rep cap mena de retribució econòmica (a diferència de l’ERE) ni acumula ni vacances ni pagues extres. Per contra aquest període d’ERTE si que computa com a antiguitat a l’empresa. 

Adicionalment, en la realització d’un ERTE l’empresa segueix abonant l’import corresponent a la seguretat social del treballador i això permet que el treballador cobri l’atur que li pertoca. En cas de patir una reducció de la jornada degut a aquest ERTE la baixada en retribució serà proporcional.

Dialogar, una solució per a mitigar l’efecte que pot tenir un ERTE

Desde BNA Consultors recomanem a empreses i persones treballadores el diàleg per a evitar que aquest ERTE tingui efectes molt negatius en una de les parts o en ambdues en els pitjors casos. Es pot dur a terme una negociació per a pal·liar l’impacte que la falta de volum de feina per l’empresa pot tenir en la plantilla, arribants a acords que facin més sostenible aquesta extraordinària situació.

Paga la pena recordar que no es pot obligar als treballadors a agafar les vacances en aquests dies de teletreball, com tampoc una reducció del salari si la feina no es pot dur a terme desde el lloc de treball i s’ha de realitzar desde casa.

He donat positiu per coronavirus: com m’afecta?

En cas d’haver donat positiu per coronavirus, a nivell legal el treballador tindrà dret a agafar la baixa laboral i a cobrar el 75% del teu sou.

Desde BNA Consultors et recomanem que segueixis les darreres informacions referents a l’assumpte ja que es podrien anunciar mesures i canvis que afectarien a empreses i/o treballadors. En tot cas no oblidis que desde BNA Consultors estem al teu costat si necessites assessorament com a empresa o treballador. Ens enorgulleix dur més de 30 anys oferint assessorament integral a empreses i clients particulars. Ens pots trucar al 977 60 05 00 o enviar-nos un email a comunicacio@bna.cat.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik