Preguntes i respostes sobre la Declaració de la Renta

Ha arribat aquell moment de l’any en que toca fer la declaració de la renta. És realment tan complicat de fer-la com se sol creure? El cert és que hi ha moltes variables i molts casos diferents que cal tenir en compte a l’hora de fer-la i és important que no se’ns escapin. Aquí us deixem algunes preguntes freqüents i les seves respostes sobre la declaració de la renta:

Què és l’IRPF?

És l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aquest afecta tots els ingressos obtinguts durant un any fiscal, és a dir, de l’1 de gener al 31 de desembre.

Quan declarem l’IRPF estem indicant a Hisenda tots els ingressos obtinguts durant tot aquell any fiscal. Que sempre serà de l’any anterior a l’actual.

Com es calcula la declaració de l’IRPF?

Aquesta es fa a través d’un programa que calcula l’impost a partir dels nostres ingressos i altres circumstàncies personals. Un cop ens dona el resultat, si és positiu voldrà dir que haurem de pagar aquella quantitat a Hisenda. I si es negatiu Hisenda ens haurà de tornar aquell import.

Tinc l’obligació de fer la declaració de la renta?

Depèn dels ingressos obtinguts. No tothom està obligat a fer-la. Concretament distingim entre dues possibilitats:

Si has treballat per una sola empresa, es considera que només hi ha hagut un únic pagador i en aquest cas et caldrà fer-la si has guanyat més de 22.000€ bruts anuals.

Si has treballat per més d’una empresa, es considera que has tingut més d’un pagador i caldrà fer la declaració si amb la segona i posteriors empreses has guanyat més de 1.500€ bruts anuals i en total amb la resta d’empreses has guanyat més de 14.000€ bruts anuals. En el cas que amb la segona i posteriors empreses no hagis arribat a guanyar aquests 1.500€, es tindrà en compte el límit de 22.000€ esmentats anteriorment, i en aquest cas no caldrà fer la declaració.

Exactament, què es declara a la declaració de l’IRPF?

A banda dels ingressos provinents de la feina, esmentats abans, sigui a través de la nòmina, o de factures si ets autònom, també en distingim tres més:

Els interessos que s’hagin guanyat en entitats bancàries. Aquestes ens els facilita el propi banc o els veiem a les dades fiscals que Hisenda proporciona.

Els ingressos obtinguts a partir de la venda d’habitatges. I si en tenim, també s’hauran de declarar els habitatges buits.

Els guanys o pèrdues de diners provinents d’origens com herències, premis o subvencions.

 Com es fa la declaració de la renda?

A través del portal web de l’Agència Tributària es pot gestionar el procés, tot i que pot arribar a ser molt llarg i feixuc per l’enorme demanda de sol·licitants.

En cas que vulguis que BNA Consultors et doni un cop de mà amb la teva declaració de la renta només has de posar-te en contacte amb nosaltres. Descobreix el nostre servei de gestoria a Valls i aprofita l’assessorament del nostre equip de professionals.

Quin és el plaç per fer la declaració de la renta?

Aquest any 2020 el termini per fer-la acaba el 30 de juny.

Quina és la documentació necessària per fer la declaració de la renta?

Cada cas és diferent però aquesta serà la documentació:

  • El DNI.
  • El llibre de família, si tenim fills.
  • Certificat de discapacitat, si és el cas.
  • Certificat d’ingressos (proporcionat per l’empresa). En cas de ser autònom necessitaràs les factures emeses i les factures rebudes.
  • Informació dels comptes bancaris (facilitades per la nostra entitat bancària).
  • Rebuts de l‘IBI (Impost sobre Béns Immobles), si tenim en propietat més d’un habitatge.
  • Si vivim de lloguer, els rebuts de lloguer.
  • Pagament de les subvencions o ajudes rebudes.
  • Número de compte per fer el pagament o rebre l’ingrés de l’IRPF.

Com hem vist hi ha moltes dades i variables que s’han de tenir presents per dur a terme la declaració. El més recomanable es comptar amb l’ajuda d’experts per a realitzar-la correctament i assegurar-te que no et queda res a deure o que et retornen tot el que Hisenda et deu. Escriu-nos a comunicacio@bna.cat o trucan’s al 977 60 05 00 i estarem encantats d’ajudar-te.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik