Per què em convè contractar un gestor per a la meva empresa?

El més comú és que les tasques diàries que ocupen a l’empresari, tant si és autònom com a una societat, no permetin destinar el temps necessari per a gestionar les obligacions fiscals, contables, jurídiques o laborals de l’activitat que es duen a terme a l’empresa. 

És per aquest motiu que el més recomanable en aquests casos és comptar amb un servei extern que es pugui ocupar i acompanyar a l’empresa per fer aquestes tasques, tant per a realitzar cada gestió, com a l’hora d’informar com avança el negoci. A BNA Consultors som una gestoria de referència a Valls i ens avalen més de 30 anys de trajectòria.

 

Una mesura necessària i beneficiosa

Tot i que a vegades resulti difícil el fet de delegar responsabilitats, l’externalització d’aquests aspectes tan importants com poden ser els de gestoria, asesor fiscal, jurídic o laboral, és una mesura necessària a la par de beneficiosa. 

És important remarcar que la despesa que es pot aportar és una inversió a llarg plaç ja que estalvia temps i recursos a l’empresari per a poder centrar-se en les tasques que el seu negoci requereix. 

És indispensable tenir tota la documentació en mans d’un expert per evitar qualsevol imprevist que pugui surgir i que a l’empresari se li pot escapar dels seus coneixements.

 

Un servei de gestoria t’estalviarà molts mals de caps

De la mateixa manera, a l’hora d’arrancar un negoci és molt important contractar el servei de gestoria. Abans d’emprendre amb un projecte empresarial, és imprescindible elaborar un pla de negoci que inclogui tots els aspectes econòmics. 

Un assessor pot ajudar a que les previsions i objectius econòmics siguin més ajustats a la realitat. Més que el que el propi empresari pugui creure, deixant-se portar per un excés o manca d’optimisme, podent fer ballar les xifres amunt o avall.

A l’hora de decidir que quina és l’estructura més convenient pel negoci és important comptar amb un assessor, ja que no totes les formes jurídiques són iguals davant d’Hisenda.

A més un cop avançat amb el projecte, un equip professional pot realitzar una anàlisi per a saber els millor moments per a invertir capital (o no fer-ho) i a on fer-ho i advertir sobre els riscos que això comporta.

 

Els tràmits amb l’Administració poden ser un peix que es mossega la cua

A l’hora de pensar en els avantatges de contractar un assessor, no podem oblidar-nos dels tràmits amb l’Administració. Mantenir la documentació ordenada, presentar-la en els terminis corresponents, enfrontar-se a una inspecció o tenir actualitzat el pagament d’impostos són tasques tedioses per a algú que no compti amb molta experiència en aquestes tasques. 

No obstant això, per a un assessor és una tasca sistematitzada, la qual a més exercirà amb la màxima eficiència gràcies a la seva experiència.

D’altra banda, un assessor també és d’utilitat a l’hora de mantenir en ordre assumptes legislatius, com adaptacions a noves reformes fiscals, coneixement de les lleis contractuals i mercantils… En definitiva, en la presa de qualsevol decisió bàsica per a una empresa a nivell econòmic o jurídic.

 

Avantatges que has de considerar

A l’hora de valorar la conveniència de contractar els serveis d’una gestoria, per tant, convé tenir en compte tant les prestacions específiques de gestió administrativa com altres possibles serveis d’assessoria en diferents branques, ja sigui jurídica, fiscal, comptable o d’un altre servei. Són molts els avantatges i te n’hem recopilat alguns:

  • Estudi i tramitació de subvencions en diferents àmbits.
  • Cerca de solucions per aconseguir el major estalvi d’impostos possible.
  • Portar el control de les obligacions fiscals i tributàries de l’empresa.
  • La tendència a oferir solucions integrals de gestió empresarial.
  • Gestió de balanços i inventaris i llibres de comptabilitat.
  • Estalvi de temps i esforç en tasques que es consideren menors.
  • Útil per realitzar tràmits administratius davant diferents organismes oficials.
  • Previsió de despeses, gràcies a l’assessoria sobre els costos de contractació, acomiadaments, etc.
  • Resolució de dubtes de manera personalitzada en matèria fiscal, laboral i comptable.

Si necessites més informació sobre les coses que has de tenir en compte a l’hora de contractar un gestor expert per a la teva empresa pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Ens enorgulleix haber ajudat a centenars de clients (tant particulars com empreses) en àmbits com l’administració de finques, la gestió d’assegurances o qualsevol assessorament fiscal, jurídic o laboral. Trucan’s al 977 60 05 00; un dels nostres experts estarà encantat d’assistir-te.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik