Guia d’impostos. Els més comuns que has de conèixer

A BNA Consultros, la gestoria a Valls de referència, treballem amb un clar objectiu, mantenir la seguretat i tranquil·litat dels nostres clients. Des de fa més de trenta anys, el nostre equip de consultors, a part d’oferir altres serveis, s’ocupa de gestionar els comptes d’empreses i famílies.

Una de les nostres principals funcions com la consultoria de Tarragona referent és fer-nos càrrec de tots els aspectes legals que ocupen els comptes dels nostres clients. Per això, el nostre equip està liderat per professionals del dret fiscal, amb l’objectiu d’oferir el millor servei als que confien en nosaltres.

A més de fer-nos càrrec d’assegurar-nos que els nostres clients compleixen tots les lleis de manera regular, també ens agrada compartir el nostre coneixement amb ells i fer-los partícips de tot el procés. En aquest article, hem volgut compartir aquesta consciència, i fer una petita guia d’impostos explicant els més importants i els que ens afecten a tots.

Hi ha dos principals tipus d’impostos, els impostos directes (5) i els impostos indirectes (4).

IMPOSTOS DIRECTES

Els impostos directes són aquells que van associats directament a una persona física o jurídica. Es calculen i s’apliquen sobre el capital d’aquesta, o sobre els seus ingressos en un determinat període de temps. Hi ha 5 principals impostos directes:

  • IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques): Aquest impost només afecta les persones físiques. La recaptació és mensual i es fa a partir d’unes retencions. Es calcula a partir dels ingressos derivats de la renda de les persones.
  • Impost de Societats: Aquest impost és el segon més comú. El funcionament és molt semblant a l’anterior, L’IRPF, però en comptes d’afectar a les persones físiques, afecta les empreses, i per tant es calcula segons els beneficis d’aquestes.
  • Impost sobre donacions i successions: Aquest impost també és força comú, tot i que no és tant recurrent com els anteriors, ja que no és tan comú rebre una donació o una successió. En aquest cas, només hauran d’assumir aquest impost les persones que rebin una donació o una herència.
  • Impost sobre la renda de no residents: Aquest impost tampoc és dels més comuns, perquè com el seu nom indica, afecta només a les persones no residents a Espanya. En aquest cas, han d’assumir un cost per generar benefici en el país encara que no hi visquin.
  • Impost sobre el patrimoni: En aquest cas afecta només a les persones físiques. Aquest impost es calcula a partir del valor de tots els béns que posseeix el subjecte en qüestió.

IMPOSTOS INDIRECTES

A diferència dels impostos directes, els impostos indirectes afecten només posteriorment a la compra d’un bé o servei, per tant no recau directament sobre la persona específica sinó sobre el bé o servei adquirit. Aquests impostos s’apliquen únicament a béns, serveis i transaccions.

  • IVA (Impost sobre el valor afegit): Aquest impost és molt conegut perquè ens afecta a tots diàriament. S’aplica al consum domèstic final de productes i serveis produïts tant a l’interior com a l’exterior d’Espanya. Hi ha 3 tipus: general (21%), reduït (10%) i superreduït (4%).
  • Impostos especials: Aquest tipus d’Impost s’aplica exclusivament a determinats productes independentment de la renda del consumidor i són proporcionals amb la quantitat que es consumeix. Afecta per exemple al tabac o l’alcohol. 

Fins aquí el llistat dels principals impostos que s’apliquen al territori espanyol. Si necessites assessorament amb la gestió de les teves rendes, o tens dubtes sobre impostos, no dubti en posar-se en contacte amb el nostre equip expert en assessoria i consultoria a Valls, Tarragona. Truca’ns al 977 60 05 00 o envia’ns un email a comunicacio@bna.cat.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik