Com fer el canvi de nom del meu vehicle?

No és el mateix comprar un cotxe nou en un concessionari que comprar un de segona mà d’un professional o persona particular, ja que inclou una sèrie de tràmits diferents com fer el famós canvi de nom.

A BNA consultors oferim el servei d’assessoria jurídica en una àmplia gamma de casos. Per això, si necessites assessorament a l’hora de fer la compravenda de vehicles i tot el que comporta, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Des del nostre departament d’especialistes hem realitzat aquest article perquè canviar la titularitat d’un vehicle deixi de ser un mal de cap.

Canvi de nom i pagament de transferència del vehicle

El canvi de titular d’un vehicle es realitza en la compravenda d’un vehicle de segona mà inscrit en el Registre de la Direcció General de Trànsit (DGT).

El canvi de nom pot ser efectuat per qualsevol de les parts, però és una cosa que s’acorda entre el comprador i el venedor. En la majoria dels casos és el comprador qui acaba realitzant aquests tràmits una vegada s’hagi realitzat la signatura del contracte.

Documentació requerida per fer un canvi de nom dei vehicle

Per a fer el canvi de nom del vehicle és necessari disposar de tota la documentació següent:

 • El contracte de compravenda.
 • Fotocòpia del DNI del venedor
 • El DNI del comprador
 • La sol·licitud de canvi de titularitat
 • El justificant del pagament de l’impost ITP
 • El justificant del pagament de la taxa o una targeta per a pagar-lo en la DGT

El contracte de compravenda

En el contracte de compravenda ha d’aparèixer la següent informació:

 1. La Informació del vehicle. Tota la informació rellevant del vehicle com, la marca, model, matrícula, quilometratge i número de bastidor. També la targeta ITV, el permís de circulació i el rebut de l’impost municipal de l’any anterior.
 2. Informació del venedor i del comprador. Noms, identificació (DNI) i domicili.
 3. Informació sobre la signatura i clàusules del contracte. Data, lloc, hora del contracte i informació sobre l’estat del vehicle.

Però… Què és el ITP?

El ITP és l’impost de transmissions patrimonials que grava la compravenda de béns com un habitatge o, en aquest cas, un vehicle. Aquest impost és diferent en cada comunitat autònoma, a Catalunya, actualment representa un 10% del valor del vehicle.

El comprador del vehicle és el responsable d’abonar l’impost i disposa de 30 dies des que el contracte ha estat signat pel comprador.

Aquest tràmit es fa a partir del document de transmissions patrimonials model 620 que s’utilitza específicament per a liquidar els impostos de transmissió de vehicles a Hisenda.

Què haig de tenir en compte abans de comprar un vehicle?

Hi ha alguna sèrie de dades sobre un vehicle que haurien de tenir en compte fins i tot abans d’anar a veure el vehicle que t’interessa.

 1. Demanar un informe sobre l’estat del vehicle a les prefectures de trànsit.

En aquest informe es pot comprovar que el vehicle estigui en regla, per exemple, que no compti amb cap mena de sanció, no disposi de reserva de domini o l’Impost de circulació estigui al dia.

 • Els tràmits es poden efectuar en qualsevol prefectura de trànsit o a través del registre electrònic.

Com podem ajudar-te?

Si necessites més informació o ajuda en la gestió dels tràmits, no dubtis a contactar amb el nostre departament especialitzat d’Assessorament i Serveis Jurídics a través del formulari de contacte, el nostre telèfon o correu electrònic.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik