Actualització COVID-19 / Restriccions vigents / Febrer 2021

La Covid-19 segueix present, i amb la vista posada en la tercera onada, les mesures i restriccions establertes pel Govern de Catalunya per tractar de frenar-la segueixen vigents mínim fins al 7 de febre i són les següents: 

RESTRICCIONS GENERALS A CATALUNYA: 

MOBILITAT: Confinament municipal tots els dies de la setmana, excepte per motius justificats. 

COMERÇ: Centres comercials tancats. Només poden obrir els comerços de fins a 400m2 però el cap de setmana han de tancar, excepte els establiments que venen productes de primera necessitat. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE LLEURE: Suspeses les que es facin fora del grup bombolla i del centre educatiu. 

ESPORT: Tancats els equipaments d’interior, excepte piscines. 

RESTRICCIONS EN BARS I RESTAURANTS:

 • S’ha de prioritzar l’ús de terrasses.
 • Mantenir distància d’1 m amb persones que no convisquin i de 2 m amb altres taules. 
 • Mentre no beguis ni mengis, posa’t la mascareta.
 • Evita tocar objectes d’ús compartit.
 • No cridis per parlar.
 • Al lavabo, extrema les precaucions.
 • Paga amb targeta, si pots. 

EXCEPCIONS EN LES TROBADES DE 6 PERSONES:

 • Persones convivents.
 • Mitjans de transport públic.
 • Activitats laborals.
 • Activitats de culte i actes religiosos.
 • Àmbits amb regulació específica com cultura o esports. 
 • Activitats docents.
 • Activitats de lleure infantil i juvenil.

A continuació, les mesures bàsiques de protecció establertes pel Govern de Catalunya, més informació a https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/ .  

Mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva:

HIGIENE

 • Higiene freqüent de mans.
 • Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
 • Neteja i desinfecció de les superfícies.

PRÀCTIQUES SOCIALS

 • Prohibició de fer reunions de més de 6 persones, tant en l’àmbit públic com en el privat, llevat que es tracti de convivents i que no se superin dues bombolles de convivència.
 • Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible.
 • Reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
 • Distància física interpersonal de seguretat.
 • Cridar o cantar afavoreixen la transmissió. 

MASCARETA

 • Ús de la mascareta obligatòria per a totes les persones majors de 6 anys, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat:
  • A la via pública i en espais exteriors
  • En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic
  • Al transport públic

ESPAIS OBERTS / VENTILATS

 • Preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
 • Ventilació correcta dels espais tancats.

BOMBOLLA

 • El contacte social s’ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
  • La bombolla de convivència és el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport.
  • La bombolla ampliada és el grup de persones de la bombolla de convivència més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes.

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o que es trobi obert al públic.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik