6 raons de pes per a confiar en una gestoria

Cada cop és més comú que empreses i particulars comptin amb els serveis d’una gestoria, per això, l’equip de BNA Consultors, especialistes en l’àmbit jurídic, laboral i fiscal i amb una àmplia experiència laboral en el sector, ha definit 6 raons de pes per a confiar en una gestoria.

1. La professionalitat 

Un dels principals objectius d’una empresa o particular al contractar els serveis d’una gestoria és la seguretat de posar en mans de professionals la gestió d’administrativa dels seus comptes i altres aspectes com ara l’assessorament jurídic o fiscal. 

Són àmbits delicats i dels que només s’hauria d’ocupar un professional, ja que les conseqüències de cometre un error poden perjudicar molt a les empreses o particulars. És per això, que una de les principals raons per confiar en una gestoria és la professionalitat del seu equip, que li donarà la fiabilitat i la seguretat necessària per derivar-los les responsabilitats. 

2. La confidencialitat

La confidencialitat és un altra raó de pes per confiar en una gestoria. En el món empresarial la discreció és un aspecte important i les gestories en són conscients. 

Un dels primer passos quan es procedeix a efectuar un contracte entre una gestoria i un client és la signatura d’un contracte de confidencialitat, que dóna al client la garantia que la seva informació personal i la de l’empresa serà protegida perquè no sigui divulgada sense el seu consentiment.

3. L’estalvi

Contractar els serveis d’una gestoria té un cost, com qualsevol altre servei. Però sovint aquest cost acaba suposant un estalvi per a les empreses. 

És cert que algunes de les gestions de què s’ocupen les gestories són senzilles, però d’altres són molt més complexes i requereixen temps i coneixement. De vegades, intentar fer aquests tràmits de manera particular i sense ajuda ni suport pot suposar un risc de fer-ho malament i acabar gastant més diners, ja que un error en matèria fiscal administrativa pot suposar multes molt elevades.

4. L’experiència

Un dels avantatges de treballar amb una gestoria és comptar amb un equip amb experiència. A diferència dels administradors i gestors particulars, les grans consultories tracten amb molts clients, i per tant dominen diferents sectors. A més, com més elevat és el nombre de clients, més diverses són les situacions a les quals l’administració s’enfronta.

Gràcies a tots els clients amb els quals hem tractat al llarg de la nostra trajectòria, l’equip d’una gestoria com BNA Consultors compta amb professionals experimentats i amb un ampli bagatge en el món de l’administració i la consultoria.

5. Els recursos

De la mateixa manera que succeïx amb l’experiència, una consultoria gran també compta amb molts més recursos que una petita. Gràcies a la seva trajectòria i la infinitat de casos en els quals han treballat, la seva xarxa de contactes és molt més amplia. El que facilita i agilitza notablement els processos.

6. És resolutiu

Per últim, un dels grans avantatges de contractar amb els serveis d’una gestoria és la garantia que resoldran tots els teus problemes de la manera ràpida i eficaç.

Les gestories estan acostumades a lidiar amb situacions complexes i a treballar sota pressió, preparant als seus treballadors per a poder respondre davant qualsevol situació. 

Per aquestes, i moltes altres raons, és important comptar amb els serveis d’una gestoria professional i referent en el sector. L’equip d’experts de BNA, porta molts anys ajudant als seus clients amb aquest tipus de gestions. Si vols informar-te, pots contactar amb nosaltres a comunicacio@bna.cat o bé trucant al 977 60 05 00.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik