5 preguntes importants que el teu assessor ha de saber respondre

L’assessor és una figura substancial per a empreses i particulars, per això, és important triar-lo bé i confiar en la seva feina i professionalitat. En aquest article elaborat per l’equip d’experts de BNA Consultors parlarem sobre quines 5 preguntes s’han de saber respondre per ser un bon assessor.

En primer lloc, és important saber què és un assessor i quines són les seves funcions principals, d’aquesta manera, sabrem quines aptituds ha de tenir per poder fer bé la seva feina.

L’assessor fiscal és el professional encarregat de gestionar el compliment de les obligacions tributàries davant l’administració. S’ocupa tant de les persones físiques com de les persones jurídiques. Per poder dur a terme aquesta activitat de la millor forma, és important que l’assessor conegui en profunditat les contes de les empreses, l’activitat econòmica, i en el cas de les persones físiques, els ingressos i despeses deduïbles de la seva declaració.

La seva principal funció serà elaborar les contes de l’empresa o persona física sempre buscant el major estalvi. També és important que l’assessor sempre busqui noves formes per aconseguir que el client estalviï diners, sempre tenint en compte els interessos del client i respectant la llei i la norma vigent.

Per tant, la primera pregunta que hauria de saber respondre és:

→ D’on provenen els ingressos i despeses de l’empresa o persona física per la què treballes?

D’altra banda, el seu assessor també hauria de ser capaç de tenir recursos per disminuir els costos tributaris de l’empresa o persona física. Per exemple, elaborant un pla de pensions. Per tant, un altre de les respostes que hauria de poder respondre és:

→ Com faria que les despeses tributaris d’una empresa o persona física disminueixin?

A l’hora de triar un assessor també és important corroborar el seu coneixement en determinades disciplines. A Espanya no és necessària una educació específica per exercir com a assessor, per tant, és recomanable que el client comprovi el domini que el professional te de certes matèries. 

És important que domini la comptabilitat i la matèria d’impostos, això li permet conèixer les deduccions i bonificacions i aplicar-les en benefici del client. També és important que conegui les lleis, per aquest motiu, els assessors acostumen a ser persones descendents de l’economia i el dret.

En conseqüència, és important que l’assessor que seleccioni sàpiga respondre la següent qüestió:

→ Té coneixement avançat de comptabilitat i coneix el sistema tributari espanyol?

Un altre aspecte important és saber quines funcions ha de complir l’assessor per saber si està capacitat o no per fer la seva feina. La següent llista està formada per totes les tasques que un bon assessor hauria d’assolir:

  • Liquidació trimestral de l’IRPF, IVA i el IGIC.
  • Declaració d’Impost de Societats
  • Declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Avisar i aconsellar de les diferents oportunitats i opcions per estalviar impostos.
  • Disminuir el cost tributari

→ Series capaç d’abordar totes les funcions que ocupen la llista anterior?

Per últim, és important tenir present el nivell de responsabilitat d’un assessor fiscal. El client ha de ser conscient que les conseqüències de qualsevol error o incompliment de la normativa tributària recauen sobre ell mateix, i no sobre l’assessor, tot i que tindria responsabilitat civil pels danys i perjudicis que li pugui causar al seu client pel mal servei. Per això és important triar una persona que transmet confiança i sigui professional. En aquest cas, la pregunta que hauria de respondre seria:

→ Tens coneixement de la normativa tributària i disposes de les eines necessàries per fer bé la teva feina?

El nostre equip de BNA Consultors està format per professionals experts en assessoria fiscal, entre altres disciplines i volem facilitar-li el procés, per aquest motiu li oferim la nostra ajuda, a través de comunicacio@bna.cat o bé trucant al 977 60 05 00 i estarem al seu servei per ajudar-lo en tot el necessari.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik