NOVES MESURES de la Generalitat per suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats

Per activitats desenvolupades en béns immobles arrendats, a partir de l’1/1/1995, per a ús comercial, incloses activitats culturals, docents, esportives i recreatives i sobre tot estètica, hoteleria i restauració.
Les mesures són per el temps de vigència de les prohibicions o restriccions dictades per l’autoritat competent i s’estableixen com a regles per defecte en cas que no existeixi acord.

L’arrendatari/a ha de requerir a l’arrendador/a, per burofax, una modificació de les condicions de contracte, si no s’arriba a un acord dins d’1 mes, s’apliquen les següents regles:

➡️ En cas de suspensió del desenvolupament de l’activitat, encara que es mantingui la prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l’establiment, la renda del lloguer i altres quantitats s’han de reduir en un 50%.
➡️ En cas de restricció parcial (per reducció aforament, horaris o altres limitacions imposades), es redueix un 50% el lloguer en proporció a la pèrdua d’aprofitament de l’immoble.

Aquestes reduccions seran efectives a comptar des de la data que es rep el burofax.
En cas que la suspensió del desenvolupament de l’activitat es perllongui més de 3 mesos en el transcurs d’1 any, a partir de avui, la part arrendatària pot optar per desistir el contracte.

📌 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817974.pdf

www.instagram.com/bna_consultors/

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik