Actualització COVID-19 / Restriccions vigents / Febrer 2021

La Covid-19 segueix present, i amb la vista posada en la tercera onada, les mesures i restriccions establertes pel Govern de Catalunya per tractar de frenar-la segueixen vigents mínim fins al 7 de febre i són les següents: 

RESTRICCIONS GENERALS A CATALUNYA: 

MOBILITAT: Confinament municipal tots els dies de la setmana, excepte per motius justificats. 

COMERÇ: Centres comercials tancats. Només poden obrir els comerços de fins a 400m2 però el cap de setmana han de tancar, excepte els establiments que venen productes de primera necessitat. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE LLEURE: Suspeses les que es facin fora del grup bombolla i del centre educatiu. 

ESPORT: Tancats els equipaments d’interior, excepte piscines. 

RESTRICCIONS EN BARS I RESTAURANTS:

 • S’ha de prioritzar l’ús de terrasses.
 • Mantenir distància d’1 m amb persones que no convisquin i de 2 m amb altres taules. 
 • Mentre no beguis ni mengis, posa’t la mascareta.
 • Evita tocar objectes d’ús compartit.
 • No cridis per parlar.
 • Al lavabo, extrema les precaucions.
 • Paga amb targeta, si pots. 

EXCEPCIONS EN LES TROBADES DE 6 PERSONES:

 • Persones convivents.
 • Mitjans de transport públic.
 • Activitats laborals.
 • Activitats de culte i actes religiosos.
 • Àmbits amb regulació específica com cultura o esports. 
 • Activitats docents.
 • Activitats de lleure infantil i juvenil.

A continuació, les mesures bàsiques de protecció establertes pel Govern de Catalunya, més informació a https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/ .  

Mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva:

HIGIENE

 • Higiene freqüent de mans.
 • Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
 • Neteja i desinfecció de les superfícies.

PRÀCTIQUES SOCIALS

 • Prohibició de fer reunions de més de 6 persones, tant en l’àmbit públic com en el privat, llevat que es tracti de convivents i que no se superin dues bombolles de convivència.
 • Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible.
 • Reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
 • Distància física interpersonal de seguretat.
 • Cridar o cantar afavoreixen la transmissió. 

MASCARETA

 • Ús de la mascareta obligatòria per a totes les persones majors de 6 anys, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat:
  • A la via pública i en espais exteriors
  • En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic
  • Al transport públic

ESPAIS OBERTS / VENTILATS

 • Preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
 • Ventilació correcta dels espais tancats.

BOMBOLLA

 • El contacte social s’ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
  • La bombolla de convivència és el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport.
  • La bombolla ampliada és el grup de persones de la bombolla de convivència més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes.

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o que es trobi obert al públic.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik