Preguntes i respostes sobre la Declaració de la Renta

Ha arribat aquell moment de l’any en que toca fer la declaració de la renta. És realment tan complicat de fer-la com se sol creure? El cert és que hi ha moltes variables i molts casos diferents que cal tenir en compte a l’hora de fer-la i és important que no se’ns escapin. Aquí us deixem algunes preguntes freqüents i les seves respostes sobre la declaració de la renta:

Què és l’IRPF?

És l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aquest afecta tots els ingressos obtinguts durant un any fiscal, és a dir, de l’1 de gener al 31 de desembre.

Quan declarem l’IRPF estem indicant a Hisenda tots els ingressos obtinguts durant tot aquell any fiscal. Que sempre serà de l’any anterior a l’actual.

Com es calcula la declaració de l’IRPF?

Aquesta es fa a través d’un programa que calcula l’impost a partir dels nostres ingressos i altres circumstàncies personals. Un cop ens dona el resultat, si és positiu voldrà dir que haurem de pagar aquella quantitat a Hisenda. I si es negatiu Hisenda ens haurà de tornar aquell import.

Tinc l’obligació de fer la declaració de la renta?

Depèn dels ingressos obtinguts. No tothom està obligat a fer-la. Concretament distingim entre dues possibilitats:

Si has treballat per una sola empresa, es considera que només hi ha hagut un únic pagador i en aquest cas et caldrà fer-la si has guanyat més de 22.000€ bruts anuals.

Si has treballat per més d’una empresa, es considera que has tingut més d’un pagador i caldrà fer la declaració si amb la segona i posteriors empreses has guanyat més de 1.500€ bruts anuals i en total amb la resta d’empreses has guanyat més de 14.000€ bruts anuals. En el cas que amb la segona i posteriors empreses no hagis arribat a guanyar aquests 1.500€, es tindrà en compte el límit de 22.000€ esmentats anteriorment, i en aquest cas no caldrà fer la declaració.

Exactament, què es declara a la declaració de l’IRPF?

A banda dels ingressos provinents de la feina, esmentats abans, sigui a través de la nòmina, o de factures si ets autònom, també en distingim tres més:

Els interessos que s’hagin guanyat en entitats bancàries. Aquestes ens els facilita el propi banc o els veiem a les dades fiscals que Hisenda proporciona.

Els ingressos obtinguts a partir de la venda d’habitatges. I si en tenim, també s’hauran de declarar els habitatges buits.

Els guanys o pèrdues de diners provinents d’origens com herències, premis o subvencions.

 Com es fa la declaració de la renda?

A través del portal web de l’Agència Tributària es pot gestionar el procés, tot i que pot arribar a ser molt llarg i feixuc per l’enorme demanda de sol·licitants.

En cas que vulguis que BNA Consultors et doni un cop de mà amb la teva declaració de la renta només has de posar-te en contacte amb nosaltres. Descobreix el nostre servei de gestoria a Valls i aprofita l’assessorament del nostre equip de professionals.

Quin és el plaç per fer la declaració de la renta?

Aquest any 2020 el termini per fer-la acaba el 30 de juny.

Quina és la documentació necessària per fer la declaració de la renta?

Cada cas és diferent però aquesta serà la documentació:

  • El DNI.
  • El llibre de família, si tenim fills.
  • Certificat de discapacitat, si és el cas.
  • Certificat d’ingressos (proporcionat per l’empresa). En cas de ser autònom necessitaràs les factures emeses i les factures rebudes.
  • Informació dels comptes bancaris (facilitades per la nostra entitat bancària).
  • Rebuts de l‘IBI (Impost sobre Béns Immobles), si tenim en propietat més d’un habitatge.
  • Si vivim de lloguer, els rebuts de lloguer.
  • Pagament de les subvencions o ajudes rebudes.
  • Número de compte per fer el pagament o rebre l’ingrés de l’IRPF.

Com hem vist hi ha moltes dades i variables que s’han de tenir presents per dur a terme la declaració. El més recomanable es comptar amb l’ajuda d’experts per a realitzar-la correctament i assegurar-te que no et queda res a deure o que et retornen tot el que Hisenda et deu. Escriu-nos a comunicacio@bna.cat o trucan’s al 977 60 05 00 i estarem encantats d’ajudar-te.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik