Reclamacions en un accident de trànsit

Reclamacions en un accident de trànsit

En el cas de sofrir un accident de trànsit, és important saber i tenir en compte com has de reclamar per aquest succés i, en quins casos correspondrà una indemnització o en quins casos no.  Per a això, BNA Consultors com a experts en assegurances, gestoria i...
Divorci notarial: Què haig de saber?

Divorci notarial: Què haig de saber?

Els casos de divorci notarial requereixen d’un assessorament específic i adaptat a cadascuna de les situacions que afecten els implicats i que varien en funció de cada matrimoni i les seves circumstàncies personals i econòmiques. En aquesta...
Herències: Per què és important fer testament?

Herències: Per què és important fer testament?

El testament recull la voluntat d’una persona particular a l’hora de repartir els seus béns quan aquesta ja no estigui. Es tracta de l’eina legal més útil i senzilla per a garantir que es compleixen els desitjos de la persona en qüestió. Aquest...
Quina és la previsió hipotecària en 2023?

Quina és la previsió hipotecària en 2023?

En termes generals, durant l’últim trimestre del 2022 les hipoteques concedides van ser més cares i els requisits d’accés de les quals es van endurir. Una tendència a l’alça que tot sembla indicar, segons els experts, es mantindrà al llarg del curs...

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik